Privat Spanskkurs - Påbygning 1

Spanskurset bygger på Grunnkurs 1-3. Du vil i dette spanskkurset repetere litt fra Grunnkursserien, samt lære navn på kroppsdeler, hus og møbler. Spanskkurset har hovedfokus på å lære å fortelle en historie

på spansk. Du vil lære å fortelle om hendelser i fortiden.

Spanskkursets omfang

Spansk Påbygning 1 er første delkurs i serien Påbygning på totalt tre delkurs. Delkurset er på totalt 18 timer og går over 9 uker. Kursdeltakeren kan selv velge å ta delkurset alene eller hele påbygningskurset på totalt 56 timer.

Pris 1899 kronerKjøp spanskkurset nåJeg vil vite mer om spanskkurset

Spanskkursets Innhold

Konversasjon

 • Sammenligne ting av samme sort
 • Beskrive hus, boliger og innredning
 • Leie bolig
 • Fortelle om hendelser i fortiden
 • Beskrive tilstand i fortiden
 • Sammenligne før og nå
 • Uttrykke en svært høy grad av en egenskap
 • Beskrive gjentatte vaner og hendelser i fortiden
 • Snakke om det man husker
 • Strukturere en fortelling
 • Fortelle en anekdote
 • Skille mellom bakgrunn og handling i en fortelling
 • Beskrive tilstander i fortiden
 • Angi tidspunkter og tidsrom i fortiden
 • Angi måter for en handling
 • Gi anvisninger
 • Angi begynnelse, fortsettelse og slutt på en handling
 • Ytre en mening

Grammatikk

 • Betone eiendomspronomen
 • Repetisjon av indefinido. Verb med indefinido-stamme
 • Imperfektum
 • Tidsuttrykk for imperfektum
 • Absolutt superlativ
 • Bruken av imperfektum og indefinido
 • Adverb på ”–mente”
 • Imperativ av regelmessige og noen uregelmessige verb
 • Verbale uttrykk

 

Ord og uttrykk

 • Kroppsdelene
 • Hus og møbler

 

 

Online oppgaver

spanskoppgaver på nett

Online klasserom

Tavle - Velkommen inn

Ledig time

Reserver undervisningstime