Privat Spanskkurs - Grunnkurs 2

Spanskkurset bygger på Grunnkurs 1 og lærer deg hvordan du kan gjøre seg forstått i butikken og i restauranten. Du vil lære å beskrive mat, gjøre bestillinger, betale og klage på maten. I spanskkurset vil du også lære å handle klær. Du vil kunne beskrive klærne, farger og stoffer. Du vil lære om ulike tidsbegreper, samt å uttrykke enighet og uenighet. Spanskkurset lærer deg videre å beskrive dagliglivet i fortid, nåtid og snakke om planer i nær framtid.

Spanskkursets omfang
Spansk Grunnkurs 2 er andre delkurs i en serie på tre delkurs som ender i fullført Grunnkurs. Delkurset er på totalt 18 timer og går over 9 uker. Kursdeltakeren kan selv velge å ta delkurset alene eller hele grunnkurset på totalt 56 timer. 

Pris 1899 kronerKjøp spanskkurset nåJeg vil vite mer om spanskkurset

Spanskkursets innhold

Konversasjon

 • Bestille noe på restaurant eller på bar
 • Spørre etter prisen, og hvordan prisen skal oppgis
 • Bestille noe mer, be om noe
 • Bedømme maten
 • Klage på maten
 • Beskrive matvaner
 • Spørre om maten
 • Beskrive klær, farger og stoffer
 • Klesstørrelser og skonummer
 • Uttrykke enighet eller uenighet
 • Be om noe og uttrykke et ønske
 • Peke på noe nært og noe langt borte
 • Beskrive dagliglivet, dagens gjøremål og dagens forløp
 • Skildre en svart dag
 • Opplyse om nasjonalitet
 • Uttrykke hyppighet og varighet
 • Snakke om fortiden
 • Snakke om planer og lage en tidsplan
 • Snakke om planer i framtiden
 • Referere til noe som er kjent
 • Sammenligne ting
 • Uttrykke forskjell og likhet
 • Snakke om erfaringer
 • Be om opplysninger

  Gloser

  • Matvarer, måltider og bestikk
  • Mengdeangivelser
  • Klokkeslett og tid på dagen
  • Emballasje, mål, vekt og priser
  • Spanske mattradisjoner
  • Noen viktige verb
  • Klær, farger og stoffer
  • Butikker og åpningstider
  • Ukedagene
  • Hverdagsaktiviteter
  • Nasjonaliteter
  • Prosenter

Grammatikk

 • Tids- og hyppighetsbetegnelser i perfektum
 • Verb med vokalskifte: e à ie (querer)
 • Verb med vokalskifte: e à i (pedir)
 • Verb med vokalskifte: o à ou
 • Preposisjonen ”fra” + innhold
 • Det direkte objektspronomen: Lo, la, los, las
 • Adjektivet “andre/annet”
 • Bruken av “å være” (ser og estar)
 • Det norske ”man” (eks. i Norge spiser man …)
 • Fargeadjektiver, ”fra” + stoff
 • Bruken av ”mye” og ”mange”
 • Påpekende pronomen
 • Det indirekte objektspronomen
 • Komparativ
 • Superlativ
 • Refleksive verb
 • Nasjonalitetsadjektiv
 • Verb som er uregelmessig i 1.person
 • Dannelse og bruk av perfektum
 • Uregelmessige perfektumsformer
 • Nær framtid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online oppgaver

spanskoppgaver på nett

Online klasserom

Tavle - Velkommen inn

Ledig time

Reserver undervisningstime