Spanskkurs i gruppe - Grunnkurs 1

Spanskkurset gir en omfattende introduksjon til det spanske språk og kultur. Du vil lære hvordan føre en samtale når du møter mennesker for første gang. Du vil også lære å spørre etter og gi retningsbeskrivelser. Du vil i dette spanskkurset også få en viktig introduksjon til viktig spansk grammatikk, samt uttale og betoningsregler.

Spanskkursets omfang
Spansk Grunnkurs 1 er første delkurs i en serie på tre delkurs. Delkurset er på totalt 20 timer og går over 10 uker.

hjelp til betalingPris 1899 kronerKjøp spanskkurset nåJeg vil vite mer om spanskkurset

Spanskkursets innhold

Konversasjon

 • Uttaleregler for spansk
 • Betoningsregler
 • Benektelse
 • Stave ord
 • Spørre om uttale og betoning
 • Spørre om et ords betydning og uttale
 • Spørre etter noen og svare på det
 • Presentere seg og svare på en presentasjon
 • Spørre om og fortelle hvordan det går
 • Spørre om og angi hvor noen kommer fra
 • Spørre hvordan et ord staves
 • Spørre om yrke
 • Fortelle om sitt yrke eller sitt arbeidssted
 • Fortelle hvilke språk man snakker
 • Forhøre seg om en person (alder, bosted) og svare på det
 • Spørre etter noens telefonnummer og e-postadresse
 • Bruken av ”hay” og ”está/n”
 • Beskrive et sted
 • Spørre om og fortelle om hva som finnes i en by
 • Uttrykke hva man liker og ikke liker
 • Henvende seg til noen
 • Spørre hvor noe er
 • Forklare veien
 • Angi retning og spørre etter retning
 • Angi avstand og spørre hvor langt det er
 • Forklare veien med offentlig transportmiddel

Grammatikk

 • Bestemt og ubestemt artikkel
 • Substantivenes kjønn
 • Substantiv i flertall
 • Entall og flertall av substantiv
 • Personlige pronomen (subjekt)
 • Tiltale med ”du” og ”de”
 • ”Herr” og ”Fru” med og uten artikkel
 • Preposisjonen ”fra” + opprinnelsessted
 • Preposisjonen ”i” + stedsbetegnelse
 • Regelmessige verb med endingen – ar, -er og -ir
 • Noen eiendomspronomen (min, din, deres)
 • Verbet ”å ha”
 • Verbet ”å være”
 • Verbet ”å gå”
 • Preposisjonene ”fra” og ”i”
 • Adjektivet
 • Sammensmelting av artikler

 

Ord og uttrykk

 • Noen yrkesbetegnelser
 • Navn på spansktalende land og noen europeiske land
 • Yrkestitler for menn og kvinner
 • Steds og retningsangivelser
 • Alfabetet
 • Telle til 1 million

 

Online oppgaver

spanskoppgaver på nett

Online klasserom

Tavle - Velkommen inn

Ledig time

Reserver undervisningstime