Om oss

Jan-Christian Skjæggerud & Eilhin BEcerra ArnedoSpansk Nettkurs er grunnlagt av Jan-Christian Skjæggerud og Eilhin Carolina Becerra Arnedo.

Eilhin er fra Colombia og har spansk som sitt morsmål. Hun har spansk pedagogisk utdanning fra Univeristetet i Nordland, samt IKT og pedagogikkutdannelse fra Colombia. I Norge har hun undervisningserfaring i spansk fra Folkeuniversitetet i Bodø.

Jan-Christian er psykiatrisk sykepleier, entrepeneur og forretningsanalytiker. Han har bodd flere år i Colombia og administrerer driften av Spansk Nettkurs.

Om undervisningen

Generelt

Når du skal lære et nytt språk er det viktig at læringsprosessen føles trygg og at du føler at du mestrer progresjonen i språkoppbyggingen. Derfor legger vi vekt på en jevn og god progresjon gjennom kyndig veiledning fra en kvalifisert lærer. Det finnes ingen snarveier til å lære et nytt språk. Det er en omfattende prosess, men  med kyndig veiledning og gode redskaper kan det være både morsomt og gledelig.

Gjennom morsomme og lærerike interaktive oppgaver bygger du deg opp et ordforråd og lærer å sette sammen ord til setninger. I undervisningstimene vil du lære grammatikk, få erfaring med uttale og erfaring i hvordan du kan bruke språket riktig. Lær spansk online

Våre standardkurs

Du vil få tilgang til et virtuelt klasserom, gjennom det annerkjente programvareutvikleren Blackboard som har spesialisert seg i utvikling av programvare for online undervisning. Gjennom dette programmet vil du kunne kommunisere med læreren og de andre studentene. Læreren vil undervise med en virtuell tavle og gjøre bruk av interaktive hjelpemidler. Elevene vil enkelte ganger bli delt inn i små grupper og få tildelt små grupperom hvor de sammen kan løse oppgavene som læreren deler ut. Sammen med  læreren vil du utvikle ferdigheter i konversasjon og hvordan du i praksis skal bruke det spanske språket.

Utenom den faste undervisningen får studentene tilgang til interaktive øvingsoppgaver som de kan bruke på nett. Disse øvingsoppgavene hjelper deg på en lett og morsom måte å bygge opp ditt ordforråd og bruke spansk i praktiske sammenhenger.

Læreren vil gjøre tilgjengelig øvingsmateriale og oppgaver som reflekterer progresjonen i undervisningen. Disse øvelsene er meget viktige for å kunne følge progresjonen og få mest mulig ut av kurset.

Våre spanskkurs er delt i tre hovedkurs; grunnkurs, påbygning og viderekomne. Hver av disse kursene er delt opp i tre delkurs. Totalt er ett hovedkurs på til sammen 54 undervisningstimer. De enkelte delkursene er hver på 18-20 timer undervisning. Man kan ta delkursene hver for seg eller man kan kjøpe hele kursene samlet til en redusert pris.

 

Online oppgaver

spanskoppgaver på nett

Online klasserom

Tavle - Velkommen inn

Ledig time

Reserver undervisningstime