FAQ

Hvilke språk snakker læreren?
Læreren snakker norsk, spansk og engelsk. Spansk er hennes morsmål.

På hvilket språk foregår undervisningen?
Undervisningen foregår på spansk fra dag en, med gradvis introduksjon av enkle termer. Du vil raskt bli vant til å forholde deg til språket i en praktisk sammenheng. Dette kan være krevende for noen og man bør legge inn litt ekstra studier de første par kursdagene inntil man kommer inn i det. Til syvende og sist gir denne undervisningsformen deg mye mer igjen for pengene da du på et langt tidligere tidspunkt enn ved andre spanskkurs vil kunne ha praktisk bruk av spansk.

Hvorfor ta spanskkurs online når jeg kan ta det på Folkeuniversitetet?
Foruten å være et av de aller billigste private spanskkursene man kan finne i Norge gir online spanskkurs gir deg noen praktiske fordeler; Du kan studere fra hvor som helst i verden og det er stor fleksibilitet i gjennomføring av kurset. Det passer derfor meget godt til aktive mennesker som ikke kan gjennomføre på samme tidspunkt hver uke.

Videre gjør live online spanskkurs deg meget skjerpet og konsentrert. Du vil være 100 % tilstede gjennom hele timen og det er ingen andre i klasserommet som vil forstyrre deg. Dette sammen med stort fokus på praktisering og aktiv bruk av språket i timene vil gjøre deg i stand til å snakke spansk mye raskere enn ved de fleste andre kurs man kan finne i Norge.

Hvorfor er privatkursene kortere enn normalkursene?
Det går generelt raskere å lære språket dersom man underviser en mot en. Man vil derfor gjennomgå pensumet for delkurset ved mindre bruk av undervisningstimer.
  
Koster det mye å være nettstudent?
Man kan se her for en fullstendig prisliste over våre spanskkurs.

I tillegg må man må skaffe seg en god USB hodetelefon med mikrofon og ekkofjerning. En god hodetelefon koster fra 300,- og oppover. Du kan finne slike gjennom søketjenesten Kelkoo.

Bøkene som undervisningen følger ligger på ca. 450,- per bok. Det er ikke noe krav om å kjøpe bøkene, men de kan være nyttige å ha for å jobbe på egenhånd. Deltakerne på våre spanskkurs vil gjennom vår læringsportal Moodle også få tilgang til tekster og oppgaver som skal løses hver uke. Se her for oppdatert pensum og systemkrav for spanskkursene.

Lærer jeg å snakke spansk?
Det tar tid å lære ett nytt språk og progresjon avhenger av hvor mye arbeid man legger ned i læringen. Spansk Nettkurs legger opp til en progresjon som, om man følger undervisningen og gjør hjemmearbeidet, skal gi studenten kunnskaper som tilsvarer A1-B1 nivå på Europarådets nivåskala for språk alt etter hvilket spanskkurs man tar.

Ved å gjennomføre Spanskkurs - Fullstendig Grunnkurspakke vil man ha kunnskaper nok til å:
”… forstå og bruke alminnelige, enkle dagligdagse utrykk til å få oppfylt helt konkrete kommunikasjonsbehov. Kan presentere seg selv eller andre, kan både stille og besvare spørsmål om personlige forhold, som for eksempel hvor han/hun bor, mennesker han/hun kjenner eller ting, som han/hun har. Kan inngå i en enkel samtale, hvis den andre part snakker langsomt og tydelig og er innstilt på at hjelpe.”

Ved å gjennomføre Spanskkurs - Fullstendig Påbyggingskurs vil man ha kunnskaper nok til å:
” … forstå setninger og ofte anvendte uttrykk, som omhandler viktige, relevante dagligdagse områder som for eksempel basale opplysninger om seg selv og sin familie, om innkjøp, omgivelser og arbeid. Kan kommunisere om enkle og dagligdags emner, der kun krever en enkel og direkte utveksling av informasjon. Kan med enkle utrykk beskrive hans/hennes bakgrunn og nærmiljø samt uttrykke umiddelbare behov."

Ved å ta flere Spanskkurs for viderekommende vil man kunne opparbeide seg kunnskaper nok til å:
”…forstå hovedpunktene i en klar fremstilling om dagligdags forhold, som man støter på i forbindelse med arbeide, skole, fritidsaktiviteter, mv. Kan håndtere de fleste situasjoner, som kan forutses i forbindelse med å reise i et land, hvor språket tales. Kan produsere en enkel, sammenhengende tekst om dagligdags emner, og emner som har han/hennes spesielle interesse. Kan redegjøre for en opplevelse, en begivenhet, for personlige drømme og mål, samt kort fremføre begrunnelser og forklaringer i forbindelse med et personlig prosjekt.”

Er det eksamener?
Spanskkurset legger ikke opp til eksamener, men man kan få små prøver underveis for å se om man følger progresjonen i undervisningen.

Man kan bli tilbudt å ta en prøve på slutten spanskkurset. Denne prøven er for å kvalitetssikre undervisningen og vil ikke bli registrert med navn i våre systemer. Du vil selv kunne velge om du vil ta prøven. Dersom du ønsker å ta prøven vil du kunne velge å få resultatet eller ikke.

Når starter spanskkursene?
Privatkursene kan man starte opp når som helst så fremst der er ledig kapasitet. Gruppekursene starter vanligvis 1-2 uker etter at minimum 2 kursdeltakere har konfirmert oppstart.

Er det undervisning på nettet hver uke?
Det beror på hvilket kurs du har kjøpt. Privatkurs har progresjon ut fra kursdeltakerens eget ønske. Gruppekurs har normalt 10 ukers undervisningstid a en dag per uke og timer per dag. Det kan i enkelte perioder hende at kurstiden varierer på grunn av undervisningsfrie uker.

Hvordan kan vi studere sammen med andre studenter?
De studentene som ønsker det, vil kunne dele sine kontaktdetaljer med de andre studentene i sin gruppe og samarbeide om oppgaver.

Er det obligatoriske nettmøter?
Man bør møte på alle nettundervisningene om man ønsker å ha en god progresjon i spanskkurset. Det er lagt opp til 2 timers undervisning per uke for normal progresjon.

Krever det mye hjemmearbeid?
Våre spanskkurs er lagt opp til at personer i full jobb med familie skal kunne gjennomføre dem. Man må likevel belage seg på arbeid utenom undervisningen hver uke for å sikre seg en god progresjon i læringen. Du bør regne med mellom 3-5 timer for hjemmearbeid per uke utover undervisningen på nett.

Er spanskkurset veldig arbeidskrevende?
Du bør regne mellom 5 og 7 timer per uke inkludert forelesninger.

Kreves det gode datakunnskaper for å bli nettstudent?
Det kreves ingen spesielle datakunnskaper. Man bør kunne elementær bruk av en datamaskin, internett og e-post.

Spansk Nettkurs gir et gratis introduksjonskurs i bruk av læringsplattformen Moodle og det virtuelle klasserommet Black Board.

Hva slags datautstyr krever kurset?
Du bør ha en nyere datamaskin (3-4 år) og en stabil internettforbindelse. Det er viktig å skaffe seg en god hodetelefon med integrert mikrofon og ekkofjerning. Du kan finne USB hodetelefoner gjennom søketjenesten Kelkoo.

Dersom du er usikker på om datamaskinen din møter systemkravene for spanskkurset så kan du sjekke dem under systemkrav og pensum for våre spanskkurs.

Jeg har aldri studert over nettet før, hva kreves det av meg som nettstudent?
Å være nettstudent krever noe mer selvdisiplin og organisering for å arbeide regelmessig. Spanskkursene belager seg på en progresjon som skal være mulig for alle å følge selv om man skulle være i full jobb og har familie. Det krever likevel en egeninnsats når man skal lære et nytt språk. Man bør sette av tid til å følge forelesningene og gjennomføre øvingsoppgavene hver uke. Totalt tilsvarer dette en arbeidsmengde på mellom 5-8 timer per uke.

Det er viktig at du har en nyere datamaskin, med en god USB hodetelefon.

 

Online oppgaver

spanskoppgaver på nett

Online klasserom

Tavle - Velkommen inn

Ledig time

Reserver undervisningstime